Endüstriyel Tesisler

 

Endüstriyel Tesislerde, içerisinde sıcak ya da soğuk akışkan taşıyan ya da bulunduran boru, fırın, eşanjör, kazan, fırın, vana, armatür, klima kanalı gibi ekipmanlarda yalıtım gerekmektedir. Sıcak ve soğuk hatlara izolasyon uygulanmasının genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

-Endüstriyel tesislerde çalışanlar için sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,

-Sıcak hatlarda yüzeylerden kaçan ısıyı, soğuk hatlarda ise yüzeylerden emilen ısıyı izolasyon ile engelleyerek, enerji tasarrufu sağlamak ve karbondioksit emisyonunu azaltmak,

-Ses, yangın, terleme, yoğuşma, buharlaşma, ve donma gibi tesisin üretim verimliliğini ve ekipmanların sağlıklı çalışmasını engelleyebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak olarak özetleyebiliriz.

Endüstriyel ısı yalıtım uygulamalarında öncelikle yalıtımı düşünülen bölgenin veya alanın genel bir etüdü gerçekleştirilir. Bu etütte;

Yüzey sıcaklıkları, ekipman ve boru boyutları, çapları, ortam şartları ve diğer bütün gerekli ölçümler, yapılarak uygulamanın kalitesini arttırmak için gerekli bilgiler alınır.

Yapılan etüt sonucunda yalıtım yapılacak bölge için en uygun yalıtım malzemesi veya malzeme kombinasyonları ve sac kaplama seçenekleri tercih edilir. Amaç sistemden kaybolan ısı enerjisini doğru malzeme tercihleri ve düzgün işçilik ile minimum düzeye minimum maliyetle indirmek ve yapılan yatırımın uzun yıllar devamlılığının korunmasını sağlamaktır.

 

Powered By Kent Media